NTT DATA∫ : biz lounge

Brand Identity

「NTTデータ・ビズインテグラル」さんの新オフィス「biz lounge」のロゴマークとinvitationツールのデザインを担当しました。

Logo & invitation tool design for new office of “NTT DATA Biz∫” its named “biz lounge” .


ClientNTT DATA Biz∫AgencyTRAIL HEADSServicesBrand IdentityYearMay 2018LinkNTT DATA Biz∫